Monday, April 30, 2007

Custom List Definition with Business Data Column

Momenteel aan het uitzoeken of het mogelijk is om een Business Data Column via een feature toe te voegen aan een List. De business Data Field is reeds toegevoegd maar is nog niet werkend gekregen. This Post is under construction...

Friday, April 27, 2007

Taken weergeven in CQWebPart

Ik heb uitgezocht of het mogelijk is om taken binnen een CQWebPart te ordenen volgens de site waarvan ze afkomstig zijn & of het mogelijk is enkel de taken te tonen die toegewezen zijn aan de ingelogde gebruiker. Dit alles is mogelijk gemaakt binnen MOSS. De beschrijving van de configuratie is geschreven.

Thursday, April 26, 2007

MediaPlayer WebPart in MOSS 2007

Op aanvraag van Marijn heb ik een webpart gevonden die het mogelijk maakt om filmpjes af te spelen op een SharePoint site. Ik heb deze webpart getest en deze lijkt niet naar behoren te werken binnen een VPC. Er kan enkel een filmpje lokaal worden afgespeeld. Filmpjes, die upgeload worden naar de SharePoint omgeving, kunnen blijkbaar niet afgespeeld worden (binnen VPC).
Download hier de WebPart.

Wednesday, April 25, 2007

Business Data Catalog (BDC) Completed

Na lange tijd zwoegen is het gelukt om een application definition file, die het metadata model beschrijft voor het LOB systeem, te schrijven. De BDC zal zijn data via een webservice ophalen en tonen in de BDC List Webpart.
Resultaat:


Monday, April 23, 2007

Business Data Catalog (BDC) Deel 2

De Webservice heb ik ondertussen al werkende gekregen. Deze webservice gaat data uit een database halen. Nu is het de bedoeling dat ik een application definition file schrijf (XML) die van deze webservice gebruik maakt.

Thursday, April 19, 2007

Business Data Catalog (BDC)

Ik heb de eer om me te verdiepen in de volgens sommige 'krachtigste feature in MOSS 2007' nl Business Data Catalog. De BDC is een feature van MOSS die je toelaat om te connecteren met de andere business data systemen om daarna deze data uit de systemen te presenteren in 4 verschillende presentatiemethoden binnen MOSS. Men kan deze data benaderen via ADO.NET ofwel via Webservices.

Mijn opdracht bestaat uit het schrijven van een BDC XML application file die de data ophaald uit de AdventureWorks Database via een webservice tussenlaag.

FBA users & MySites

Nadat FBA users de mogelijkheid hebben gekregen om te kunnen inloggen, zou het ook in sommige gevallen handig zijn om ze van een MySite te laten gebruik maken. Dit was een helse klus om het voor elkaar te krijgen. Maar zoals altijd: De aanhouder wint.

Een MySite voor bv. Manager1 (= FBA user):

Wednesday, April 18, 2007

Form Based Authentication (FBA)

Een situatie waarin het nuttig is FBA users aan te maken:
Het Nieuwsblad (bedrijf) die vele freelancers ter beschikking heeft. Het zou handig zijn dat deze freelancers gebruik zouden kunnen maken van de SharePoint omgeving zonder deze te hoeven toegevoegen aan de Active Directory (Deze werken toch meestal voor een korte periode voor het bedrijf). Daarom is het de bedoeling dat we deze users in een aparte Membership database bewaren.

Done:

  • Een FBA user & role store aangemaakt (Database creatie)

  • SharePoint Setup gedaan

  • SharePoint Custom Forms Authentication Feature geïnstalleerd & geëxperimenteerd
Monday, April 16, 2007

Exporteren van content

Om het achterliggend idee van translatable columns beter te begrijpen heb ik gebruik gemaakt van het STSADM command om de content van de site te exporteren naar een .CAB bestand. Na het exporteren merkte ik op dat er verschillende .DAT en .XML bestanden werden gecreërd.

Mijn eerste gedacht was dat er een aparte XML file ging aangemaakt worden voor een beschrijving van de translatable columns. Dit blijkt toch niet zo te zijn. Het enige wat er veranderd is, zijn een paar records die toegevoegd werden aan de Manifest.xml. Deze records komen overeen met de aangeduide fields binnen de settings van de translatable columns. Wat er verder nog aangepast of toegevoegd wordt, blijft voor mij nog een raadsel.