Monday, June 4, 2007

Calculated Columns (Part 2)

Het is wel degelijk mogelijk om een calculated column als site column te definiëren. Mijn fout zat in het verwijzen naar het StartDate field. Eerst moet men een field StartDate (site column met als type DateTime) aanmaken en daarna hiernaar verwijzen (fieldref) in de calculated column feature.

De oplossing vindt je op Jopx terug.

No comments: