Friday, March 23, 2007

Discussion Board

Momenteel ben ik aan't uitpluizen hoe men folders kan aanmaken binnen een discussion board. Elk topic op zich is een folder, maar de opdracht bestaat erin een folder te maken boven zo'n folder.

Folder > topics > topic > items

De bedoeling van dit is om ervoor te zorgen dat men gerelateerde topics onder een zelfde folder kan brengen.

No comments: