Sunday, May 6, 2007

LinkTitle field aanpassen van een Custom List

Bij een Custom List wordt standaard een kolom "Title" & "Attachement" aangemaakt. Om de naam title te veranderen, hoeft men gewoon binnen het <*Fields*> attribuut het <*Field*> attribuut aan te maken van Title, LinkTitleNoMenu & LinkTitle en deze displaynames te veranderen in een nieuwe naam (Men kan deze attributen aanpassen in de Schema.xml van de ListFeature). Op deze manier worden de Fields, die beschreven worden in de FEATURE directory, overschreven met een nieuwe waarde.

No comments: